Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
MiR  OET 2  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Nastava na predmetu se izvodi u drugom semestru, sa fondom časova 4+4 (4 časa predavanja i 4 časa auditornih vežbi nedeljno).

Gradivo iz predmeta se može polagati preko dva odvojena kolokvijuma ili polaganjem celog ispita. Kolokvijumi se organizuju i zakazuju u terminima koje predmetni nastavnik dogovori sa studentima.

Prisustvo predavanjima, auditornim i laboratorijskim vežbama je obavezno, a provera kontinualnog učenja i praćenje nastavnih aktivnosti obaviće se dva puta u toku semestra, u obliku najavljenih testova.

U izvođenju nastave se koristi sledeća literatura:

  • Knjiga “Osnovi elektrotehnike 2” - odabrana poglavlja, prof. dr Branko Popović,
  • Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike", prof. dr Vera Bajović, mr Karolina Kasaš-Lažetić, mr Dejana Herceg, dr Nikola Đurić.

 
Obaveštenja
Test T2 - školska 2019/20...
Lab. vežbe - otkazane
Kolokvijum K1 - 2019/2020
Sve vesti  
Rezultati
Test T1 - školska 2019/20...
K1 - održan 01.06.2020.
Ispit održan 24.02.2020.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - K1 održan 01.06.2020...
ZiR - ispit održan 22.02.2...
ZiR - ispit održan 07.02.2...
Sve vesti  
Predavači
doc. dr Karolina Kasaš-Laž...
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Svaki dan sem četvrtka
Dodatni materijal
Predavanja (on-line)
Auditorne vežbe (on-line) ...
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs