Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Nastava Pošaljite tekst prijatelju
 

U okviru osnovnih studija, Katedra izvodi teorijsku i praktičnu nastavu na:

  • Odseku za Elektrotehniku i računarstvo,
  • Odseku za Mehatronika,
  • Odseku za Saobraćaj,
  • Odseku za Zaštitu životne sredine,
  • Odseku za Industrijsko inženjerstvo i
  • Odseku za Mašinstvo.

Na master studijama Katedra izvodi nastavu na predmetima:

  • Energetska elektromagnetika i
  • Elektromagnetska kompatibilnost.

Na doktorskim studijama Katedra izvodi nastavu na predmetima

  • Odabrana poglavlja iz elektromagnetike i
  • Odabrana poglavlja iz elektromagnetske kompatibilnosti.
 
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs