Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu GSM bazne stanice Pošaljite tekst prijatelju
Obaveštenja
XIX - zahtev za izradu...  

Kompanija Mobtel je uputila zahtev za izradu Studija za XIX turu lokacija GSM baznih stanica. 

Po ovom zahtevu Studije se rade za sledeće lokacije:

  • Stepanovićevo,
  • Kula 2,
  • BG Kijevo,
  • BG Profesorska kolonija,
  • Lipar i
  • Martonoš

Sa Katedre

 
Obaveštenja
XIX - zahtev za izradu...
Sve vesti  
Dodatni materijal
Primer dijagrama jačine el...
Naučni rad - "Proračun int...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs