Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Određivanje elektromagnetskih polja Pošaljite tekst prijatelju
Rezultati
Preliminarni rezulati  

Određivanje električnog i magnetnog polja zahteva izradu matematičkog modela elektrodistibutivnog sistema.

Nadzemni vodovi su posmatrani kao linijska opterećenja. Na osnovu poznate vrednosti potencijala tih provodnika u odnosu na zemlju i poznate geometrije i električnih parametara sredine određeno je linijsko opterećenje (linijsko naelektrisanje).

Na osnovu proračunatih opterećenja moguće je odrediti električno polje kako u okolini proivodnika tako i u blizini zemlje.

Sa stanovišta zaštite životne sredine, najvažnije je odrediti jačinu električniog polja na visini 1m od zemlje.

 
Obaveštenja
Završen prvi deo projekta
Odobrenje Ministarstva
Sve vesti  
Rezultati
Preliminarni rezulati
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs