Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
mr Miodrag Milutinov Pošaljite tekst prijatelju
Naučni radovi
Uticaj sirine provodnog ekrana na M polje u okolini 3F voda  

 

 

 

Zbornik radova 52. Konferencije za ETRAN, Palić, 8-12. juna 2008.

UTICAJ šIRINE PROVODNOG EKRANA NA MAGNETSKO POLJE U OKOLINI TROFAZNOG VODA

Miodrag Milutinov, Anamarija Juhas, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Nagrađeni rad mladog istraživača

Sadržaj – Jedna od metoda za smanjivanje magnetskog polja ekstremno niskih frekvencija je postavljanje ekrana od provodnog materijala u blizini izvora polja. U radu je pos­ma­tran ravan tanak ekran od aluminijuma i bakra. Re­zul­tati su dobijeni Multi-Conductor metodom i me­to­dom konformnog preslikavanja. Analiziran je uticaj vrste materijala i širine ekrana na slabljenje mag­net­skog po­lja. Optimalan dizajn ekrana je veoma važan, jer njegova cena zavisi od vrste i zapremine upotrebljenog materijala.

Ključne reči: ekranizacija, širina ekrana, magnetsko polje, ekstremno niske učestanosti

Pridruženi dokumenti :
1.    Etran 2008 (1202 kB)
 
Naučni radovi
MULTI-BAND AREA MONITOR SE...
EM field Underneath Overhe...
Uticaj sirine provodnog ek...
Sve vesti  
Projekti
Studija: Detaljna analiza ...
Modelovanje elektromagnets...
Sve vesti  
Ostalo
Shielding Effect of Non-Fe...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs