Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
dr Nikola Đurić Pošaljite tekst prijatelju
Stručna orjentacija  

Nikola Đurić ima desetogodišnje radno iskustvo kao saradnik u nastavi i na projektima Katedre, vezanim za probleme teorijske i primenjene elektromagnetike.

Kao član AlfaNum tima, Fakulteta tehničkih nauka, radi na problemima automatskog prepoznavanja govora i sintezi govora iz teksta, ASR i TTS govorne tehnologije (www.alfanum.ftn.ns.ac.yu).

Angažovan je i u razvojnom timu kompanije AlfaNum d.o.o. na implementaciji IVR sistema (www.alfanum.co.yu).

U okviru svog naučno-istraživačkog rada bavi se i istraživanjima u oblasti kodovanja u kanalima za magnetski zapis. Magistarsku tezu odbranio je iz oblasti kodovanje u kanalima za magnetski zapis, sa više staza i više glava za čitanje.

 
Naučni radovi
Karton naučnog radnika
Sve vesti  
Projekti
Podrška u razvoju informac...
Intelligent Telephone E-Ma...
Govorni portal za slepe i ...
Sve vesti  
Ostalo
Ocena studenata
Stručna orjentacija
Biografija
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs