Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
dr Nikola Đurić Pošaljite tekst prijatelju
Projekti
Podrška u razvoju informacionog sistema Ministarstva rada i socijalne politike  


Projekat: "Podrška u razvoju informacionog sistema Ministarstva rada i socijalne politike (u okviru NIP-a)".

Saradnja sa privrednim i drugim organizacijama, br. projekta: 20.12.2006, 2006 - 2007.

 
Naučni radovi
Karton naučnog radnika
Sve vesti  
Projekti
Podrška u razvoju informac...
Intelligent Telephone E-Ma...
Govorni portal za slepe i ...
Sve vesti  
Ostalo
Ocena studenata
Stručna orjentacija
Biografija
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs