Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Dodatni materijal
On-line auditorne vežbe  

Na ovom mestu se objavljuje materijal sa on-line auditornih vežbi iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1, u toku školske 2021-2022 godine.

sa Katedre

Pridruženi dokumenti :
1.    Vezbe1 (727 kB)
2.    Vezbe2 (768 kB)
3.    Vezbe3 (647 kB)
4.    Vezbe4 (746 kB)
5.    Vezbe5 (687 kB)
6.    Vezbe6 (580 kB)
7.    Vezbe7 (694 kB)
8.    Vezbe8 (839 kB)
9.    Vezbe9 (756 kB)
10.    Vezbe10 (628 kB)
11.    Vezbe11 (682 kB)
12.    Vezbe12 (620 kB)
13.    Vezbe13 (829 kB)
14.    Vezbe14 (836 kB)
15.    Vezbe15 (715 kB)
16.    Vezbe16 (686 kB)
17.    Vezbe17 (607 kB)
18.    Vezbe18 (574 kB)
19.    Vezbe19 (587 kB)
20.    Vezbe20 (672 kB)
21.    Vezbe21 (621 kB)
22.    Vezbe22 (598 kB)
23.    Vezbe23 (695 kB)
24.    Vezbe24 (606 kB)
25.    Vezbe25 (595 kB)
26.    Vezbe26 (810 kB)
27.    Vezbe27 (786 kB)
 
Obaveštenja
Raspored za ispit 23.06.20...
Dobrodošlica 2021/2022
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 23.06.2022.
Ispit održan 07.04.2022.
Ispit održan 05.04.2022.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 23.06.2...
ZiR - ispit održan 05.04.2...
ZiR - ispit održan 12.02.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
On-line auditorne vežbe
On-line predavanja
Sve vesti  
 © 2022 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs