Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu GSM bazne stanice Pošaljite tekst prijatelju
Dodatni materijal
Naučni rad - "Proračun intenziteta...  

"Proračun intenziteta vektora jačine električnog polja u okolini Mobtelove GSM bazne stanice Zrenjanin-3".

Sadržaj – U radu su predstavljeni rezultati proračuna intenziteta vektora jačine električnog polja u okolini antenskog sistema MOBTEL-ove GSM 900 bazne stanice “Zrenjanin 3”. Bazirani na teorijskoj osnovi za zonu zračenja, proračuni su izvršeni na tri nivoa u odnosu na tlo.

Miroslav Prša, Anamarija Juhas, Karolina Kasaš-Lažetić, Nikola Đurić, Miodrag Milutinov

Zbornik radova XLVIII konferencije ETRAN, Čačak, 2004.

Pridruženi dokumenti :
1.    "Proračun intenziteta... (1011 kB)
 
Obaveštenja
XIX - zahtev za izradu...
Sve vesti  
Dodatni materijal
Primer dijagrama jačine el...
Naučni rad - "Proračun int...
Sve vesti  
 © 2023 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs