Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Niste autorizovani da vidite izvore.
Morate pristupiti sistemu.
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs