Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Zaštita  Z - EOiZ  Elektrotehnika, oklina i zaštita Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Nastava na daljinu  

Nakon završetka prve polovine kursa organizuje se kolokvijum kojim u potpunosti može da se položi prvi deo predmeta. Kolokvijum se ne prijavljuje studentskoj službi. Zbog smanjenog kapaciteta sala, ove školske godine 2020/2021, na kolokvijum će moći da izađu samo oni studenti koji se budu prijavili putem ankete. Anketa (upitnik) će biti organizovan u toku kursa.

U svakom ispitnom roku studenti mogu da polažu prvi deo kursa (prvi deo ispita). Ispiti se prijavljuju putem Studentskog web servisa.

Kolokvijum kao i prvi deo ispita u ispitnim rokovima sadrži dva zadatka. Jedan iz vremenski konstantnih struja (25 poena) i jedan iz vremenski promenljivih struja (25 poena) i pet teorijskih pitanja ili kratkih zadataka (svako pitanje po 10 poena). Ukupan broj poena je 100.

Dok traje kolokvijum/ispit nije dozvoljen međusobni razgovor, dodavanje i primanje raznih predmeta, samovoljno napuštanje dodeljenog mesta, i upotreba mobilnih telefona. Za navedene prestupe student se udaljava sa kolokvijuma/ispita i zabranjuje mu se polaganja u naredna dva ispitna roka.

Ocena prvog dela predmeta se prosleđuje profesoru iz drugog dela predmeta tako da se na kraju formira srednja ocena iz predmeta Elektrotehnika, okolina i zaštita.
 
Rezultati
Ispit, 07.10.2020.
Ispit, 19.09.2020.
Ispit, 5.9.2020.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Anamarija Juhas
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Nastava na daljinu
Dodatni materijal
Predavanja
Zadaci
Sve vesti  
 © 2021 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs