Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
dr Nikola Đurić Pošaljite tekst prijatelju
Biografija  


Nikola Đurić rođen je 01.05.1973. godine, u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u šajkašu, a srednju elektrotehničku školu "Mihajlo Pupin", u Novom Sadu.

Fakultet tehničkih nauka upisuje 1992. godine, i u roku od pet godina diplomira na usmerenju Telekomunikacije, kao prvi student generacije.

U septembru 1997. godine, biva biran u zvanje asistenta pripravnika, za užu naučnu oblast Teorijska elektrotehnika.

U oktobru 1997. godine upisuje posdiplomske studije, na usmerenju Telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka. 

Magistarsku tezu, pod nazivom “Kodovanje u višedimenzionom kanalu za memorisanje informacija”, uspešno je odbranio 2003. godine.

 
Naučni radovi
Karton naučnog radnika
Sve vesti  
Projekti
Podrška u razvoju informac...
Intelligent Telephone E-Ma...
Govorni portal za slepe i ...
Sve vesti  
Ostalo
Ocena studenata
Stručna orjentacija
Biografija
Sve vesti  
 © 2023 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs