Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
dr Nikola Đurić Pošaljite tekst prijatelju
Projekti
Intelligent Telephone E-Mail Access (iTEMA)  


Projakat: "Intelligent Telephone E-Mail Access (iTEMA)".

EUREKA projekat, br. projekta: E!3864, 2006 – 2009.

 
Naučni radovi
Karton naučnog radnika
Sve vesti  
Projekti
Podrška u razvoju informac...
Intelligent Telephone E-Ma...
Govorni portal za slepe i ...
Sve vesti  
Ostalo
Ocena studenata
Stručna orjentacija
Biografija
Sve vesti  
 © 2023 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs